شرکت حمل و نقل داخلی و سراسری سوربن ترابر هوشمند

اعلام بار

اعلام بار

اعلام بار  به شروع حمل بار توسط باربری را می گویند که کالا همزمان از مبدا شروع به حرکت می کند.  در زمان گذشته اعلام بار از طریق سنتی و به صورت دستی در مراجعه به پایانه باربری انجام می گرفت اما اکنون با پیشرفت تکنولوژی با استفاده از شبکه های اجتماعی و اپ های به باربری رانندگان می توانند بار خود را اعلام کنند که این امر باعث سهولت در ردیابی بار سپرده شده به شرکت حمل و نقل است. در اپ باربری که به صورت سامانه ای طراحی شده است که هم راننده و هم صاحب بار بتواند به صورت مستقیم بار خود را اظهار کند و رانندگان هم این بارها را مشاهده کنند. این سامانه های باربری می توانند واسطه ها را حذف کنند و همچنین عوامل مربوط به آن را تسهیل کنند.

 

اعلام بار دقیق

 

از مشخصات مهم در اپ باربری این است که کاربران می توانند اعلام بار خود را دقیق انجام دهند. این مشخصات مبدا حمل کالا ، وزن ، زمان بارگیری ، حجم و تخلیه بارگیری در مقصد است که براساس این عوامل رانندگان می تواند متناسب با ماشین های باربری خود می توانند بارهای اعلان شده را انتخاب کنند و با توجه به بار های اعلام شده هزینه آن را به صاحب کالا اعلام کنند. همچنین عوامل دیگری روی قیمت تاثیر خواهد داشت به عنوان مثال مسافت بین شهر مبدا و شهر مقصد  که حمل بار صورت می گیرد. در ادامه وزن کالا یکی دیگر از فاکتورهای مهم در حمل بار جاده ای یا درون شهری است که می تواند روی هزینه تاثیر مستقیم داشته باشد.  اپ اعلام بار یک سامانه قدرتمند برای پشتیانی ، مشاهده لوکیشن و همچنین انتخاب ماشین برای حمل بار است که بسیاری از کاربران به راحتی می توانند با این سامانه حمل بار کار کنند تا کالاهای خود را رصد کنند.

تماس با ما