شرکت حمل و نقل داخلی و سراسری سوربن ترابر هوشمند

برخی از تعاریف در حمل ونقل

فاینانس (Finance چیست ؟

در مواقعی كه فروشنده كالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی یوزانس نمی گردد معمولاً خریدار از یك شركت مالی درخواست می كند كه وارد معامله شده و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت كند و در سررسید یوزانس، اصل و بهره مبلغ را از خریدار كالا اخذ نماید.

این موسسات را Financer (تامین كننده مالی یا سرمایه گذار) می گویند.

اعتبار اسنادی یوزانس (USANCE L/C ) چیست ؟

یوزانس به معنی مهلت، مدت، بهره پول و در عرف تجارت بین الملل به معنای معامله نسیه تضمین شده می باشد. هزینه یوزانس همان بهره ای است كه خریدار كالا (متقاضی اعتبار) علاوه بر قیمت كالا به خاطر مهلت داده شده می پردازد.

حمل ونقل بین المللی کالا چیست؟

حمل ونقل بین المللی کالا عبارت است از جابجائی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر بارعایت قوانین مقررات حاکم بر آن .

شرکت حمل ونقل بین المللی چیست؟

شرکت حمل ونقل بین المللی که در این آئین نامه اختصارا” شرکت نامیده می شود عبارتست از یک شخصیت حقوقی که به منظور تصدی عملیات حمل ونقل بین المللی کالا شامل فعالیت های فورواردری ، کریری و یا تواما” تشکیل خواهد شد.

فعالیت فورواردری چیست؟

فعالیت فورواردری عبارتست از عمل هماهنگی ترتیب حمل کالا به یکی از شیوه های مختلف زمنی ، هوائی ، دریائی و یا ترکیبی ازآنهاو همچنین انجام خدمات مربوط و قبول مسئولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده .

فعالیت کریری بین المللی چیست؟

فعالیت کریری عبارت است از تصدی بلافصل جابجائی کالا ازکشوری به کشور دیگر به یکی از شیوه های حمل و طبق قرارداد حمل .

فعالیت کارگزاری بین المللی چیست؟

فعالیت کارگزاری عبارت است از انجام عملیات مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا بنمایندگی از طرف یک شرکت .

مشتری به چه کسی گفته می شود؟

عبارت از شخص حقیقی یا حقوقی که با شرکت برای جابجایی کالا قرارداد منعقد می نماید.

بارنامه چیست؟

سندی است قابل انتقال و مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می نماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبداء حمل ) به نقطه دیگر(مقصد حمل ) باوسیله حمل مورد توافق (کشتی – کامیون – راه آهن هواپیما و یا ترکیبی از آنها) در مقابل کرایه حمل معین می باشد.

راهنامه چیست؟

سندی است غیر قابل انتقال که حمل کننده با صدور آن متعهد میگردد در قبال کرایه ، محموله یک وسیله نقلیه را از مبداء تا مقصد، حمل و تحویل گیرنده نماید.

ترخیصیه چیست؟

سندی است که بموجب آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، صاحب کالا جهت ترخیص کالا به گمرک معرفی شود.

ترانزیت خارجی چیست؟

ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالائی از مبادی خارجی بمقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور و اردو مالا” از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج می گردد.

کالای خطرناک چیست؟

عبارتس از کالایی که طبق طبقه بندی آی – ام – دی – جی (دفترچه طبقه بندی کالاهای خطرناک ) و آی – دی – آر خطرناک محسوب گردیده باشد.

فورواردر چیست؟

شخص حقوقی (شرکت ) است که قرارداد حمل سراسری با مشتری منعقد می نماید0 شرکتهایی که طرف قرارداد مستقیم با مشتری قرارمی گیرند فورواردر محسوب می شوند.

کریر(حمل کننده) چیست؟

شخص حقوقی (شرکت ) است که با انعقاد قرارداد حمل با شرکت فورواردر یا صاحب کالا و با قبول انجام عملیات حمل با استفاده از وسایل و تجهیزات در اختیار خودمتعهد میگردد.

راننده تحت پوشش چیست؟

شخص حقیقی واجد شرائط رانندگی در حمل و نقل بین المللی است که بمنظور فعالیت در امر حمل ونقل بین المللی کالا وابستگی به شرکت معینی ، با یکی از شرکتها قرارداد همکاری منعقد مینماید.

کالای گران قیمت چیست؟

اقلام یا اجناس گران قیمت عبارتست از : شمش طلا، مسکوکات ، اسناد بهادار و قابل معامله ، سنگهای قیمتی ، اجناس عتیقه ، عکس و نقاشی و آثار هنری ، و اقلام مشابه .

دیدگاه ها (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما