عملیات حمل

واحد عملیات شرکت بر اساس برنامه‌ی حمل ابلاغی از سوی واحد برنامه‌ریزی حمل نسبت به تأمین کامیون مورد نیاز جهت انجام مطلوب برنامه حمل با توجه به نوع کامیون مورد نیاز اقدام می نماید. این واحد با استفاده از نرم‌افزار GPS نسبت به کنترل دقیق حرکت کامیون در مسیر و تحویل مطلوب محموله در مقصد برنامه‌ریزی می‌نماید. مالکیت این کامیون‌ها ممکن است در در مالکیت شرکت،استیجاری و یا خود مالکی (تجاری) و تحت پوشش باشند.

برنامه‌ریزی حمل

بر اساس مفاد قرارداد با صاحبین کالا، واحد برنامه‌ریزی حمل با استفاده از سیستم جامع تحت وب و بهره‌گیری از توانمندی‌های شعب و نمایندگی‌های سراسر کشور، نسبت به برنامه‌ریزی صحیح حمل به صورت برخط اقدام نموده و تحویل به موقع محموله در مقصد را کنترل می‌نماید. همچنین، این واحد پس از اتمام عملیات حمل نیز نسبت به کنترل اسناد حمل و ارسال این اسناد به امور مالی اقدام می‌نماید.

تحویل کالا و تسویه حساب

پس از انجام عملیات حمل، رانندگان کامیون‌ها به شعب و نمایندگی های شرکت در سراسر کشور مراجعه کرده و پس از ارائه مستندات تخلیه و تحویل سالم کالا در مقصد وارائه بارنامه‌های حمل و ثبت این اطلاعات در سیستم جامع تحت وب، حواله بانکی کرایه خود را دریافت می نمایند.