در راستای افزایش بهره‌وری شبکه‌ی توزیع و کاهش هزینه‌ خدمات لجستیکی کشور، شرکت سوربن ترابر هوشمند چشم‌انداز خویش را تبدیل شدن به شرکت لجستیک پویا با استانداردهای داخلی قرار داده است.
همانطور که ماموریت، فلسفه بودن را تعیین می کند چشم انداز می تواند برنامه ها ، هدف گذاری ها و ماموریت شرکت را ترسیم نماید . خدمات حمل و نقل سریع، ایمن و ارزان به منظور بهبود قابلیت جابجایی انواع کالاهای تولیدی و واسطه ای و نهایی در داخل کشور با تاکید بر اصل مشتری محوری به کار می گیرد.
این شرکت به منظور تکمیل زنجیره لجستیک علاوه بر تبدیل شدن به شرکت بزرگ مقیاس هوشمند،ایجاد انبار های کالا و راه اندازی شعب و نمایندگی های فعال در مراکز بار کشور و همچنین واردات کامیون های کشنده با برند های اروپایی را جهت ارتقاء سطح خدمات لجستیکی در دستور کار خود قرار داده است.